Våtrumsbesiktning

Våtrumsbesiktning Stockholm – Besiktiga badrum eller tvättstuga

Att besiktiga våtrum är mycket viktigt. Badrum, tvättstugor och liknande är sårbara komponenter i en fastighet. Felaktigheter i våtrum kan snabbt leda till kostsamma och omfattande reparationer.

Vid en våtrumsbesiktning kontrollerar en oberoende besiktningsman att rum som är tänkta att komma i kontakt med vatten är konstruerade enligt de föreskrifter och regler som finns.

Är ni i behov av en professionell våtrumsbesiktning? Kontakta oss idag!

Det kontrolleras vid en våtrumsbesiktning

Det är en rad olika delar som kontrolleras vid en våtrumsbesiktning. Det är viktigt att se till att våtrummet är installerat och konstruerat enligt de regler och bestämmelser som finns. När en besiktningsman utför en våtrumsbesiktning kontrollerar han:

  • Golv och väggar – De behöver vara korrekt isolerade för att undvika fuktskador
  • Golvbrunnar – Vatten får inte läcka ut ur duschen eller badkaret utan ska rinna ner i golvbrunnen utan problem.
  • Material – Vilken typ av material som används är avgörande för att våtrummet ska uppfylla de byggregler som finns.
  • Ventilation – Ventilationen bör vara välfungerande och dimensionerad efter rummets storlek.
  • Vattentryck – Ska vara på rätt nivå för att undvika problem.
  • Badrums- och duschskärmar – Vattnet ska inte kunna sprida sig på golvet eller skvätta. Därför är det viktigt att badrums- och duschskärmar är på plats.

Efter en våtrumsbesiktning får du som beställare en rapport med de avvikelser eller fel som eventuellt finns. Du får även förslag på lämpliga åtgärder.

Våtrumsbesiktning Stockholm – bra tillfällen för besiktning

Man kan beställa en våtrumsbesiktning vid flera olika tillfällen, det är egentligen aldrig fel eller olämpligt med en besiktning av våtrum. Några vanliga anledningar att man beställer en våtrumsbesiktning är exempelvis som en del av rutinunderhåll, vid byggnation eller renovering samt vid försäljning av bostad eller fastighet . Det är nödvändigt med våtrumsbesiktning i de fall då man misstänker skador.

Att besiktiga våtrum ger dig som beställare en trygghet att allt står rätt till. Vid fastighetsaffärer kan det påverka priset och därför vara en väl vald investering.

Viktigt med våtrumsbesiktning i Stockholm

Att göra en utförliga våtrumsbesiktning är viktigt av flera orsaker.

Byggregler

Att våtrummet är konstruerat enligt gällande byggregler borgar för att det kommer fungera bra och hålla i många år framöver. Vi kan hjälpa till att kontrollera våtrummen så att de är byggda efter de byggregler som råder.

Fuktskador

Tyvärr är det vanligt med fuktskador i våtrum. Detta beror till största delen på att installationer och konstruktioner är felaktigt utförda. En våtrumsbesiktning kan bidra till att man hittar felen innan de leder till allvarliga fuktskador.

Hygien

Våtrum är rum med både värme och fukt. Därför är det viktigt att det är byggt och upprättat på rätt sätt så att det hindrar mögel- och bakterietillväxt som vanligtvis trivs i den typen av miljö. Olämpliga installationer och konstruktioner kan påverka hygienstandarden i rummet.

Kostnadseffektivitet

Med en våtrumsbesiktning kan man upptäcka och åtgärda eventuella problem innan de leder till kostsamma skador som kräver omständliga renoveringar.

Säkerhet

Olyckor sker ofta i badrum, speciellt glidfall är vanligt. Våtrumsbesiktning kan i vissa fall leda till att man får syn på säkerhetsrisker vilket leder till att man kan åtgärda dem innan en olycka sker.

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns flera fördelar med att besiktiga våtrum. En våtrumsbesiktning är ett bra sätt att garantera en hygienisk, säker och hållbar inomhusmiljö.

Omgående våtrumsbesiktningar

I vissa fall bör man utföra en våtrumsbesiktning omgående. Exempelvis vid misstanke om fuktskada eller läckage. Man bör även göra det före eller efter flytt till en ny lokal eller boende.

Ser man mögel, fuktfläckar eller vatten som rinner eller droppar från rör så kan man ha ett akut problem med fukt eller vattenläckage. Den typen av brister är något man bör ta på allvar och kontrollera direkt utan dröjsmål.

Vid flytt är det betryggande att veta att allt står rätt till. Har man köpt lokalen, bostaden eller fastigheten har den förra ägaren skyldighet att åtgärda dolda fel under en viss tid. För att få rätt till kompensation är det viktigt att upptäcka dessa fel så snart som möjligt.

Hör av dig till oss för att boka en våtrumsbesiktning av en duktig och noggrann besiktningsman!

Kompetent och noggrann besiktningsman

En bra besiktningsman utför kontroller och undersökningar professionellt och noggrant. Han är alltid välinformerad och uppdaterad kring de lagar och byggregler som gäller. Att vara objektiv och opartisk i bedömningarna samt att kunna kommunicera resultaten av besiktningen på ett tydligt och lättförståeligt sätt är också viktigt.

En kompetent besiktningsman tar sig tid att förklara eventuella problem och svara på frågor.

Hos oss hittar du välutbildade och erfarna besiktningsmän som utför våtrumsbesiktning och alla andra typer av besiktningar i Stockholm. Kontakta oss!

Boka våtrumsbesiktning här