Fuktmätning

Fuktmätning Stockholm
certifierad fuktutredning av eventuell fuktskada

Många fastigheter och bostäder har tyvärr besvär med fukt. Det kan bero på en rad olika anledningar som exempelvis underdimensionerad ventilation, trasiga vattenledningar eller dränage som slammat igen. Vi kan hjälpa till med fuktmätning och fuktundersökning av lokaler, fastigheter och bostäder i Stockholm.

Låt oss bistå dig med vår expertis inom fukt för att lokalisera källan till problemet och komma till rätta med det. Våra besiktningsmän och fuktexperter är mycket kunniga inom området och har god erfarenhet av olika typer av fuktproblem.

Kontakta oss idag och beställ offert!

Anlita en fuktexpert

Märker man att det finns ett problem med fukt i fastigheten behöver man ta reda på var det kommer ifrån och hur man kan komma till rätta med det. Det bästa sättet att göra det är att anlita en fuktexpert.

En person som utreder fuktproblem och skador gör ett noggrant grundarbete där han
samlar in information om den aktuella byggnaden. Exempelvis är det bra att veta hur gammal byggnaden är, vilken typ av konstruktion det rör sig om, vad det finns för installationer, när senaste renoveringen eller dräneringen gjordes och så vidare.

Fuktexperten genomför sedan ett antal olika mätningar med fuktmätare och termohygrometer för att se vilka fuktnivåer som finns. Även en visuell besiktning är nödvändigt för att undersöka de skador som uppkommit. Vanliga fuktskador är till exempel mögel och röta.

När fuktexperten samlat in information och dragit en slutsats om fuktens uppkomst och omfattning utarbetar han en fuktplan där han beskriver de åtgärder som behövs för att komma till bukt med problemet.

Tydliga tecken på fukt

Det finns flera tecken som tydligt visar att ni kan ha problem med fukt. Nedan listar vi några av de vanligaste och mest uppenbara.

Mögel

Mögel kan se ut på olika sätt. De flesta känner dock igen den svarta eller vita beläggningen. Mögel kan finnas på ytor som man ser exempelvis möbler och tak men även vara dold bakom väggar. Det är farligt för människor att vistas långa perioder i miljöer med mögel då man riskerar utveckla allergier eller andningsproblem.

Fuktskador

Den här typen av skador kan man se som avflagnade partier på fasadens ytter- eller innerväggar. Det kan även se ut som sprickor eller bubblor i tak eller på väggytor.

Kondens

Ser du kondens mellan fönstren eller på väggarna kan det vara ett tecken på att du har problem med fukt. Särskilt om detta inträffar på vintern.

Dålig lukt

Unken lukt eller dålig lukt kan vara ett tecken på fuktproblem och mögel.

Röta

Trä och andra material som utsätts för fukt under en längre tid kan ruttna. Röta kan göra att byggnadens konstruktion försvagas och leda till kollaps.

Ohyra

Silverfiskar och andra typer av ohyra och skadedjur trivs där det är fuktigt då de lever på små svampar som växer i den typen av miljöer. Om du ser mycket silverfiskar i ett särskilt område eller rum kan det finnas problem med fukt där.

Det är viktigt att ta dessa tecken på allvar och att undersöka och åtgärda fuktproblemen så snart som möjligt eftersom fukt kan orsaka betydande skador på fastigheten och påverka människors välbefinnande och hälsa.

Fuktutredning i Stockholm

Vi erbjuder grundliga och noggranna fuktutredningar i Stockholm för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, entreprenörer och privatpersoner. Om man tror att det finns ett problem med fukt gör man bäst i att ta tag i det så snart som möjligt. Besvär med fukt är tyvärr inget som försvinner av sig själv utan blir istället värre ju längre tid man väntar.

När vi gör en fuktutredning så samlar vi in all fakta om byggnaden som kan vara relevant. Vår utredare mäter sedan fukten med speciella instrument och gör en okulär besiktning för att se vad det finns för fuktskador.

Fuktutredaren analyserar därefter datan och annan information som finns för att fastställa orsaken till fukten. Därefter sammanställer utredaren en rapport med analys och förslag på åtgärder för att komma till rätta med fuktproblemen.

I en del fall kan det vara lämpligt att göra mer djupgående undersökningar exempelvis borra hål i väggen eller undersöka bakomliggande konstruktion för att helt kunna fastställa orsaken till fuktproblemen.

Fuktskada Stockholm – Hitta en lösning

När vi lokaliserat var fukten kommer ifrån och åtgärdat fuktkällan behöver man laga och sanera de områden som blivit utsatta för fukt och väta. Vi hjälper er ta fram en åtgärdsplan. Vanliga åtgärder som man ofta behöver ta vidta är exempelvis:

  • Mögelsanering
    Mögel kan spridas och orsaka ytterligare skador och missfärgningar. Vi kan rekommendera professionella saneringsfirmor som tar bort mögel på ett effektivt och noggrant sätt.
  • Laga rötskador
    Då rötskador kan destabilisera hela byggnaden så behöver de tas om hand omgående. En byggfirma kan hjälpa er byta ut de konstruktioner och delar som ruttnat.
  • Återställa inomhusmiljö
    Fuktskador kan leda till flagnad färg och liknande. Att måla om efter en fuktskada gör att ni kommer trivas bättre när fuktproblemet är utrett och ordnat. I vissa fall behöver väggar, golv eller tak brytas upp för att utreda och laga. Efter en sådan undersökning kommer ni behöva hjälp att laga de hål som uppstått i samband med det.

Kontakta oss om du behöver hjälp